Pregled podataka ovlaštenog revizora: KORAJLIĆ  SADINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SADINA KORAJLIĆ Trg Gazi Ferhat bega 7, Tešanj Ne 3040023107
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   17.5. 2019. 17.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: