Pregled podataka ovlaštenog revizora: DJEDOVIĆ  PAVO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
PAVO DJEDOVIĆ Gornji Vukšić bb, Brčko Da 3110344102 4201472610007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   30.10. 2020. 30.10. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  Leitner+Leitner Revizija d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: