Pregled podataka ovlaštenog revizora: HASANBAŠIĆ-BRAJKOVIĆ  IZMIRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
IZMIRA HASANBAŠIĆ-BRAJKOVIĆ Bulevar Meše Selimovića 65, Sarajevo Da 3090107107 4200881410005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: