Pregled podataka ovlaštenog revizora: DELIĆ  SELMA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SELMA DELIĆ Aleja A. Izetbegovića 45, Tuzla Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: