Pregled podataka ovlaštenog revizora: KAPIĆ  ESMIRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ESMIRA KAPIĆ Braće šehida bb, Cazin Da 3010029100 4263009160006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRRS I SRRFBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REW-EST d.o.o. Cazin

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: