Pregled podataka ovlaštenog revizora: ZUKO  NERMIN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NERMIN ZUKO Ahmeta Ljubunčića 22, Sarajevo Da 3090134101 4200662610007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ZUKO d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: