Pregled podataka ovlaštenog revizora: ESKIĆ  ZUHRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZUHRA ESKIĆ Hasana Sučeske 5/4, Sarajevo Da 3090141106 4200662610007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   24.5. 2019. 24.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ZUKO d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: