Pregled podataka ovlaštenog revizora: MIŠIĆ  DINKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DINKA MIŠIĆ Blajburških žrtava 194, Mostar Da 3070298108 4227614800002
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA FIRCON d.o.o. Mostar

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: