Pregled podataka ovlaštenog revizora: MUJČIĆ  ALMINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ALMINA MUJČIĆ Patriotske lige 66, Tešanj Da 3040028163 4218005110009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   24.5. 2019. 24.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ADDRESS d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: