Pregled podataka ovlaštenog revizora: BAŠIĆ  SABIT

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SABIT BAŠIĆ Dobrinjska do broja 27, Sarajevo Ne 3090949193
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   14.10. 2019. 14.10. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: