Pregled podataka ovlaštenog revizora: ARAPČIĆ  ZINKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZINKA ARAPČIĆ Ismeta Mujezinovića 30, Tuzla Da
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4210004260006