Pregled podataka ovlaštenog revizora: MARIĆ  LJERKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
LJERKA MARIĆ A. Čičića 6, Kreševo Da
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4201358590004