Pregled podataka ovlaštenog revizora: CVIJANOVIĆ  ZORAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZORAN CVIJANOVIĆ Brnjaci 225, Kiseljak Ne 3060931197
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   16.10. 2019. 16.10. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: