Pregled podataka ovlaštenog revizora: JAKUPOVIĆ-DIVKOVIĆ  ISMETA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ISMETA JAKUPOVIĆ-DIVKOVIĆ Zlokovac 1A, Tuzla Ne 3030997195
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   29.10. 2019. 29.10. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: