Pregled podataka ovlaštenog revizora: BOGUT  MARIJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MARIJA BOGUT Kralja Tomislava 27, Grude Da 3080055167 4272109700007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   25.7. 2019. 25.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REV BLEK d.o.o. Grude

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: