Pregled podataka ovlaštenog revizora: AGAČEVIĆ  SANELA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SANELA AGAČEVIĆ Zacarina 8P, Zenica Ne 3041266192
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   26.12. 2019. 26.12. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: