Pregled podataka ovlaštenog revizora: BRKIĆ  IVANKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
IVANKA BRKIĆ Vitina bb, Ljubuški Da 3080306107 4272125810009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   12.7. 2019. 12.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIVA d.o.o. Ljubuški

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: