Pregled podataka ovlaštenog revizora: SULEJMANOVIĆ  AVDIJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AVDIJA SULEJMANOVIĆ Hašima Spahića 4, Ilijaš Da 3090063169 4600222750000
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   16.8. 2019. 16.8. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIKONTO d.o.o. Brčko Distrikt

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: