Pregled podataka ovlaštenog revizora: ALIHODŽIĆ  ADVIJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ADVIJA ALIHODŽIĆ H. Sućeske 4/VIII, Sarajevo Ne 3090013107
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   4.8. 2016. 4.8. 2019.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: