Pregled podataka ovlaštenog revizora: KOVAČEVIĆ  NERMINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NERMINA KOVAČEVIĆ Stara cesta bb, Žepče Da 3040302105 4218562150005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   17.5. 2019. 17.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  KONER d.o.o. Žepče

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: