Pregled podataka ovlaštenog revizora: MADUNIĆ  ANTE

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ANTE MADUNIĆ Domagojeva bb, Tomislavgrad Ne 4281034680004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  VERAL d.o.o. Tomislavgrad

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: