Pregled podataka ovlaštenog revizora: AGANSPAHIĆ  DŽEMAL

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DŽEMAL AGANSPAHIĆ Mokušnica 11A, Zenica Da 3040014106 4263745880008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   10.5. 2019. 10.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  InAud d.o.o. Cazin

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: