Pregled podataka ovlaštenog revizora: AGANSPAHIĆ  DŽEMAL

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DŽEMAL AGANSPAHIĆ Mokušnica 11A, Zenica Da 3040014106
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   10.5. 2019. 10.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4263745880008