Pregled podataka ovlaštenog revizora: NIŠIĆ  SAFET

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SAFET NIŠIĆ Stjepana II Kotromanića 43, Srebrenik Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: