Pregled podataka ovlaštenog revizora: KAKNJO  LEJLA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
LEJLA KAKNJO Behdžeta Mutevelića br. 91, Sarajevo Da 3090167101 4202017540005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   27.6. 2019. 27.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  RSM BH d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: