Pregled podataka ovlaštenog revizora: HRNJIĆ  AHMO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AHMO HRNJIĆ Jaz 9a, Kladanj Da 3030112100 4209007090006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   28.5. 2019. 28.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  INTERCOD d.o.o. Kladanj

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: