Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠKAMO  ADIL

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ADIL ŠKAMO Ljubljanska 22 B, Sarajevo Da 3090099106 4210424800006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   15.5. 2019. 15.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ŠKAMO d.o.o. Tuzla

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: