Pregled podataka ovlaštenog revizora: VUKOJA  BOŽO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
BOŽO VUKOJA Donji Mamići 165 Ledinac, Grude Da 3080033107 4272249620003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   8.3. 2019. 8.3. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIDENT d.o.o. Grude

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: