Pregled podataka ovlaštenog revizora: BAGARIĆ  VERICA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
VERICA BAGARIĆ Kolodvor bb, Tomislavgrad Da 3100059165 4281034680004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.9. 2019. 3.9. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  VERAL d.o.o. Tomislavgrad

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: