Pregled podataka ovlaštenog revizora: POPOVIĆ  VELIBOR

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
VELIBOR POPOVIĆ Paromlinska br. 4, Sarajevo Da 3090068101 4201178420003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  BP REVIZOR d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: