Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠLJIVO  SUADA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SUADA ŠLJIVO Đoke Mazalića br. 1, Sarajevo-Centar Da 3090170105 4201676370005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   22.5. 2019. 22.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIFORM d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: