Pregled podataka ovlaštenog revizora: KULENOVIĆ  NAJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NAJA KULENOVIĆ Grabeška 36, Bihać Ne 3010034134
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   19.9. 2016. 19.9. 2019.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: