Pregled podataka ovlaštenog revizora: SUŠAC  NEVENKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEVENKA SUŠAC Kneza Višeslava 18, Mostar Ne 3070243104
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   25.7. 2019. 25.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: