Pregled podataka ovlaštenog revizora: NIKOLIĆ  GORDANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
GORDANA NIKOLIĆ Blajburških žrtava 17 c, Mostar Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: