Pregled podataka ovlaštenog revizora: HAFIZOVIĆ  NEVICA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEVICA HAFIZOVIĆ Kapići 127, Ćoralići Da 3010036162
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.7. 2019. 19.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4263745880008