Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠEHOVIĆ  NERMINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NERMINA ŠEHOVIĆ Mustafe Omerovica 73, Bihać Ne 3010090169
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   20.12. 2019. 20.12. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: