Pregled podataka ovlaštenog revizora: HAFIZOVIĆ  MAJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MAJA HAFIZOVIĆ Envera Šehovića 16, Sarajevo Da 3090855192 4202095420008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   11.9. 2019. 11.9. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  BDO BH d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: