Pregled podataka ovlaštenog revizora: MEDIĆ  ĐINO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ĐINO MEDIĆ Kralja Tomislava bb, Čitluk Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: