Pregled podataka ovlaštenog revizora: FEJZIĆ  NIHAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NIHAD FEJZIĆ Kranjčevićeva 29, Sarajevo Da 3090169107 4200960550009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   30.5. 2019. 30.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: