Pregled podataka ovlaštenog revizora: VIDAKOVIĆ  SLOBODAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SLOBODAN VIDAKOVIĆ Skendera Kulenovića 28, Brčko Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: