Pregled podataka ovlaštenog revizora: HODŽIĆ  SALEM

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SALEM HODŽIĆ Kulina Bana bb, N. Travnik Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: