Pregled podataka ovlaštenog revizora: HADŽIKADUNIĆ  FIKRET

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
FIKRET HADŽIKADUNIĆ Braće Pobrić - Simetrala 4 stan 17, Tešanj Ne 3040448197
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   20.5. 2019. 20.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: