Pregled podataka ovlaštenog revizora: RIZVIĆ  SALIHA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SALIHA RIZVIĆ Milana Preloga 10, Sarajevo Ne 3090019161
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   17.4. 2018. 17.4. 2021.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: