Pregled podataka ovlaštenog revizora: IMAMOVIĆ  SABAHETA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SABAHETA IMAMOVIĆ Aleja Alije Izetbegovica 34, Tuzla Da 3030056109 4209015780003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   8.5. 2019. 8.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  VINCENT d.o.o. Tuzla

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: