Pregled podataka ovlaštenog revizora: ĐULBIĆ  SABAHUDIN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SABAHUDIN ĐULBIĆ Otokara Keršovanija 65, Tuzla Da 3030062107 4209025230001
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIS d.o.o. Tuzla

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: