Pregled podataka ovlaštenog revizora: PRAŠLJIVIĆ  KERIMA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
KERIMA PRAŠLJIVIĆ Telirevića 14, Sarajevo Da 3090048103 4200971320005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   17.8. 2016. 17.8. 2019.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVKER d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: