Pregled podataka ovlaštenog revizora: MUJINOVIĆ  HAMDIJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
HAMDIJA MUJINOVIĆ Ivana Gundulića 13a, Zenica Da 3040128104 4218459060006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   15.5. 2019. 15.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVICUS d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: