Pregled podataka ovlaštenog revizora: PAŠIĆ  HARIS

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
HARIS PAŠIĆ Trg ZAVNOBIH-a br.4, Sarajevo Da 3090058102
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   30.5. 2019. 30.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4201913250001