Pregled podataka ovlaštenog revizora: DERVIŠIĆ  NIJAZ

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NIJAZ DERVIŠIĆ Latička A2-B, Ilidža Da 3090034145 4236073440007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   25.10. 2017. 25.10. 2020.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA DERVI d.o.o. Jajce

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: