Pregled podataka ovlaštenog revizora: DERVIŠIĆ  NIJAZ

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NIJAZ DERVIŠIĆ Latička A2-B, Ilidža Ne 3090034145
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   30.12. 2020. 30.12. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: