Pregled podataka ovlaštenog revizora: KORDIĆ  DINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DINA KORDIĆ Žrtava Fašizma 1, Sarajevo Ne 3090100102
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: