Pregled podataka ovlaštenog revizora: ABDUZAIMOVIĆ-FILIPOVIĆ  SADETA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SADETA ABDUZAIMOVIĆ-FILIPOVIĆ Mejtaš br.3/3, Sarajevo Ne 3090612197
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   10.7. 2019. 10.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: